(Päivitetty 23.03.2021)

AREX European Market Limited (”AREX” tai ”me”) kunnioittaa palveluidensa käyttäjien yksityisyyden suojaa ja on sitoutunut käyttäjien henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja suojaamiseen. Tässä AREXin tietosuojakäytännössä kerromme, kuinka AREX käsittelee AREX -laskurahoituspalvelun ja muiden verkkopalveluidensa (”Palvelut”) käyttäjien henkilötietoja. Käyttämällä Palveluita vahvistat tutustuneesi tähän tietosuojakäytäntöömme. 

 

  • 1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Palveluiden kautta kerättävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on AREX European Markets Limited, jonka osoite on The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin 7, Irlanti.

Henkilötietoasioissa AREXin yhteyshenkilö on Airto Vienola (CEO),  [email protected]

 
  • 2. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja

AREX, ja tietyissä tilanteissa sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt sekä yhteistyökumppanit, käsittelevät Palveluiden kautta saatuja henkilötietoja erityisesti:
– Asiakassuhteen perustamiseen, hoitamiseen ja ylläpitoon (kuten asiakasviestintä sähköisesti ja muilla tavoin, laskutus ja perintä jne.);
– Palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja analysointiin sekä Palveluihin liittyvien transaktioiden toteuttamiseen;  
– Suoramarkkinointiin (ml. sähköisesti, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa siltä osin kuin suostumuksen antaminen on henkilötietolainsäädännössä asetettuna edellytyksenä), profilointiin, palveluiden personointiin sekä markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen);
– Väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkimiseen;
– AREXin liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

AREX -laskurahoituspalvelussa voimme antaa henkilötietoja muille Palvelun käyttäjille siltä osin kuin on tarpeen Palvelussa tehtävien transaktioiden toteuttamiseksi.

AREXin verkkosivuja voi selata antamatta itsestään henkilötietoja. Tässäkin tapauksessa AREX voi kerätä käyttäjästä tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.

Katso täältä Evästeasetukset


Voimme myös anonymisoida keräämiämme henkilötietoja ja käyttää anonymisoidussa muodossa olevaa tietoa liiketoiminnan ja Palvelun kehittämiseen ja analysointiin sekä petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen.

AREXilla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus luvan- ja kiellonvaraisesti käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä AREXin kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. 

 
  • 3. Millä perusteilla käsittelemme henkilötietoja

AREX huolehtii siitä, että sillä aina henkilötietolainsäädännön edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelyyn. Palveluiden yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittely perustuu erityisesti:
– Palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen AREXin ja Palveluiden käyttäjän välillä;
– Palvelun käyttäjän antamaan suostumukseen silloin kun hän on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin;
– AREXin tai sen kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvan yhtiön tai yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun etenkin silloin kun henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella tai suoramarkkinointitarkoituksissa;
– Lakisääteiseen velvoitteeseen silloin kuin henkilötietoja käsitellään petosten tai muiden väärinkäytösten selvittämiseksi.

  • 4. Mitä henkilötietoja keräämme

Voimme kerätä AREX -laskurahoituspalvelun käyttäjistä seuraavia henkilötietoja:
– Nimi
– Henkilötunnus
– Syntymäaika
– Syntymäpaikka
– Kansalaisuus
– Kotiosoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Asema yrityksessä
– Kopio henkilötodistuksesta

Edellä mainittujen henkilötietojen antaminen on tarpeen AREX -laskurahoituspalvelun käyttöä koskevan sopimuksen tekemiseksi. Mikäli käyttäjä ei anna edellä mainittuja tietoja, AREX ei voi tehdä palvelun käyttöä koskevaa sopimusta käyttäjän kanssa.

AREX -laskurahoituspalvelun käyttäjistä talletetaan lisäksi seuraavat tiedot:
– Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat, maksutiedot, AREXin ja käyttäjän välisen asiakasviestinnän tiedot jne.;
– Mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
– Palvelun käytön perusteella saatavat analytiikkatiedot ja tästä johdetut segmentointitiedot personointia varten.

Keräämme myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa ns. havainnoitua tietoa käyttäjän Palveluiden käytön perusteella. Voimme yhdistää tätä havainnoitua tietoja käyttäjästä keräämiimme muihin henkilötietoihin, kuten käyttäjän asiakastietoihin, ja käyttää tätä yhdistettyä tietoa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Havainnoidun tiedon keräämisessä ja käsittelyssä AREX hyödyntää myös sen Palveluiden tuottamiseen osallistuvia yhteistyökumppaneita (kuten analytiikka- ja automaatiopalveluiden tarjoajat). Lue lisää AREXin evästekäytännöstä. 

Katso täältä Evästeasetukset

 

  • 5. Mistä saamme käsittelemämme henkilötiedot

Saamme käsiteltävät henkilötiedot pääsääntöisesti käyttäjältä itseltään Palveluiden käytön yhteydessä, esimerkiksi silloin kun käyttäjä rekisteröityy AREX -laskurahoituspalvelun käyttäjäksi. Voimme saada käyttäjän henkilötietoja myös yhteistyökumppaneilta ja muilta Palveluiden tuottamiseen osallistuvilta tahoilta siltä osin kuin näillä on oikeus luovuttaa tietoja AREXille. Tietoja saadaan myös Palveluiden käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 

  • 6. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

AREX voi luovuttaa käyttäjän henkilötietoja AREXin valituille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia ja muita perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten mielipide- ja markkinatutkimuksia sekä etämyyntiä varten. Voit aina kieltää henkilötietojesi käytön näihin tarkoituksiin, jolloin emme myöskään luovuta tietoja. Voimme aina kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön tai muun AREXia velvoittavan viranomaisen ohjeen tai määräyksen perusteella.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötiedot myös liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä luovutuksensaajana olevalle yhtiölle.

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, vaan Palveluiden tuottamiseksi käytettävät palvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Voimme kuitenkin siirtää käyttäjän henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi Palveluiden teknisen toteutuksen niin edellyttäessä. Huolehdimme tällöin, että tällaiset siirrot toteutetaan ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä palveluntarjoajia, jotka säilyttävät henkilötietoja maissa, joiden Euroopan komissio on todennut tarjoavan riittävän tietosuojan tason, käyttämällä Euroopan komission mallilausekkeita tai EU:n ja USA:n Privacy Shield -järjestelyn nojalla, jos kyseessä on siirto USA:han.

 

  • 7. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Säilytämme AREX -laskurahoituspalvelun käyttäjien henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käyttäjän ja AREXin välinen AREX -laskurahoituspalvelua koskeva sopimus on voimassa. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan sopimuksen päätyttyä 1 vuoden kuluttua viimeisen palvelun kautta myydyn laskusaatavan takaisinmaksusta tai sijoituksen takaisinlunastuksesta. AREX poistaa tai anonymisoi käyttäjän henkilötiedot myös, mikäli käyttäjän tili ei ole ollut aktiivinen 3 vuoteen. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisia tietoja säilytetään luotettavalla tavalla 5 vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai viimeisen liiketoimen suorittamisesta. 

Käyttäjästä voidaan tämän ajan jälkeenkin säilyttää nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite suoramarkkinointitarkoituksia varten, paitsi jos käyttäjä on vastustanut suoramarkkinointia, jolloin AREX poistaa tiedot rekisteristä tai anonymisoi ne. Tarpeellisia henkilötietoja voidaan kuitenkin aina säilyttää siltä osin ja niin kauan kuin on tarpeen AREXia velvoittavan lainsäädännön tai viranomaisten päätösten noudattamiseksi.

 

  • 8. Lisäys tietosuojakäytäntöön koskien Yhdistyneen Kuningaskunnan markkinaa

GBP-maksutilit, joiden avulla AREX-sijoittajat voivat toimia Ison-Britannian markkinoilla, toimittaa Transact Payments Limited, joka on lisensoitu Gibraltar Financial Services -komission puolesta, ja jonka sääntömääräinen kotipaikka on 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibraltar, GX11 1AA, ja yrityksen rekisteröintinumero 108217, ja joka saa myös henkilötietosi tarkoitustaan varten rekisterinpitäjänä. Lisätietoja henkilötietojesi käytöstä saat toimittajan omasta tietosuojakäytännöstä.

 

  • 9. Käyttäjän oikeudet

AREX kunnioittaa Palveluidensa käyttäjien henkilötietolainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Käyttäjällä on oikeus soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti:
– Saada pääsy AREXin käsittelemiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu;
– Vaatia henkilötietojensa korjaamista, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita taikka muuttaa, täydentää tai poistaa itse tietojaan Palvelussa; 
– Kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, sekä vaatia käsittelyn rajoittamista ja  tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen; ja
– Peruuttaa AREXille antamansa suostumukset siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on joiltain osin perustunut suostumukseen, tämän kuitenkaan vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyjen toimien lainmukaisuuteen.

Yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 

 

Suomi
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
Sähköposti: [email protected] 

tai

Irlanti
Data Protection Commissioner
Postiosoite: Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, Irlanti
Puhelinnumero: +353 57 8684800 / +353 (0)761 104 800 
Fax: +353 57 868 4757  
Sähköposti: [email protected] 

tai

Yhdistynyt Kuningaskunta

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Telephone: (+44) (0)303 123 1113
Fax: (+44) (0)1625 524510

tai
 
Alankomaat
Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telephone: (+31) – (0)70 – 888 85 00
Fax: (+31) – (0)70 – 888 85 01
 
tai
 
Espanja
Agencia Española de Protección de Datos  
C/ Jorge Juan, 6 
28001-Madrid
Telephone: (+34) 901 100 099 / (+34) 91 266 35 17